Naučni rad “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba”

U novom broju naučnog časopisa “Časopis za religijske nauke ‘Kom'” objavljen je moj naučni rad “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba” u kome pored razmatranja političkih ideja Mavdudija i Kutba nudim i određena terminološka rešenja za pojmove poput: islamizma, radikalnog islamizma, političkog islama, islamskog fundamentalizma, itd.

Da preuzmete PDF fajl rada: Kostic,I.E.-Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale-Mavdudija i Sajida Kutba

Comments Off on Naučni rad “Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba”

Filed under Uncategorized