About

Ivan Ejub Kostić je doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Pre toga diplomirao je na Filološkom fakultetu na Katedri za orijentalistiku, arapski jezik i književnost. Na istoj katedri, zavredio je zvanje mastera, odbranivši tezu “Vidovi islamskog reformizma u XIX i XX veku”.

U periodu od 2011. do 2013. godine radio je kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, na predmetima “Kultura i istorija Bliskog istoka” i “Orijentalizam i okcidentalizam”.

Jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je i izvršni direktor postao 2013. godine. Koautor je knjige Progonjeni islam publikovane 2013. godine, a 2019. godine je priredio i knjige Savremena islamska misao i Religija, verovanje i građanski identitet. Član je upravnog odbora Evropske muslimanske mreže s sedištem u Briselu, uređivačkog odbora naučnog časopisa – Časopis za za religijske nauke “Kom” i glavni je urednik onlajn platforme za savremenu islamsku misao i kulturu Algoritam. Takođe, stalni je saradnik na izdanju Yearbook of Muslims in Europe koje od 2009. godine publikuje izdavačka kuća Brill, Leiden, kao i na projektu Islamophobia in Europe koji se realizuje pod pokroviteljskom fondacije SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı). Autor je brojnih naučnih radova i tekstova iz oblasti islamskih studija. Čest je komentator za vodeće medije u zemlji i regionu na temu Bliskog istoka, islama i islamofobije.

Bavi se proučavanjem islama u Evropi i na Balkanu, položajem muslimana i statusom islamskih zajednica republika bivše Jugoslavije, islamske misli na Balkanu, savremene islamske misli, odnosa savremenih društvenih teorija i islama, egzegeze i hermeneutike Kur’ana, islamskog prava, itd.

______________________________________________________

Ivan Ejub Kostić obtained a PhD degree in political sciences at the Faculty of Political Sciences, University of Belgrade. Before that he graduated from the Faculty of Philology at the Department of Oriental Studies, Arabic Language and Literature. He obtained a master’s degree at the same department, defending the thesis Aspects of the Islamic Reformism in the 19th and 20th Centuries.

From 2011 to 2013 he worked as a lecturer at the Faculty of Media and Communications at Singidunum University in courses Culture and History of the Middle East and Orientalism and Occidentalism.
He is one of the founders of the Balkan Centre for the Middle East and became its Executive Director in 2013. He co-authored the book Progonjeni islam (Persecuted Islam) published in 2013, and in 2019 he authored the books Savremena islamska misao (Contemporary Islamic Thought) i Religija, verovanje i građanski identitet (Religion, Belief and Civic Identity).

He is a member of the Steering Committee of the European Muslim Network based in Brussels, the Editorial Board of the Journal of Religious Sciences Kom and is the editor-in-chief of the regional online platform for contemporary Islamic thought and culture Algorithm. He is also a regular contributor to the Yearbook of Muslims in Europe, published since 2009 by Brill, Leiden Publishing House, as well as to the Islamophobia in Europe project, sponsored by the SETA Foundation (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı).

He is the author of numerous scientific papers and texts in the field of Islamic studies. He is a frequent commentator for the leading media in the country and region on the topic of the Islam in the Balkans, religion and nationalism, Islamophobia and  Middle East.